Silanii-ce sunt şi aplicaţiile lor în stomatologie

Silanii-ce sunt şi aplicaţiile lor în stomatologie Silanii reprezintă o gamă largă de compuşi organici care conţin în principal unul sau mai mulţi atomi de Siliciu(Si). Silanii au o structură asemănătoare cu cea a ortoesterilor, şi pot fi bifucţionali, adică pot avea dublă reactivitate. Gruparea organică funcţională vinil –CH=CH2 , alil –CH2-CH=CH2 , amino –NH2 , izocianat  –N=C=O, poate forma legături cu o matrice organică. Grupările metoxi–O–CH3, etoxi–O–CH2CH3 pot reacţiona cu grupări anorganice, în ambele cazuri formându-se legaturi covalente între matrice. În general, silanii pot conţine sau nu grupări reactive. Pot de asemenea conţine grupări Cl-. Atunci când silanul este folosit ca bază pentru o lucrare metalică, poate prezenta o grupare propilen –CH2CH2CH2– între Si şi gruparea organică funcţională. […]