Obturatia preventiva cu rasina

Tehnica prin care se îmbină sigilarea de şanţuri şi fosete cu tratamentul unei carii minime ocluzale în smalt sau dentină se numeste obturatia preventiva. Aceasta reprezintă cea mai conservativă metodă de tratament pentru cariile superficiale, în special cele situate pe molarii permanenţi tineri. În ce constă obturaţia preventivă cu răşină?  Practic, obturatiile preventive presupun obturarea procesului carios după ce în prealabil a avut loc o preparare minimă a cavităţii, peste care se aplică un sigilant în scopul prevenirii apariţiei ulterioare a unui proces carios. Cavitatea astfel creată se poate obtura atât cu materiale compozite, cât şi cu glass ionomeri sau amalgam, dar cum materialul cel mai folosit [...]