Cursuri EMC – Educație Medicală Continuă

Este deja sedimentată ideea că un medic dentist trebuie ”să învețe toată viața”, că simpla absolvire a unei facultăți nu îi asigură decât un pachet informațional de bază, iar pentru a-și desăvârși pregătirea profesională trebuie să acumuleze o largă experiență practică și teoretică. În acest sens orice medic, trebuie să parcurgă acest program de Educație [...]