Cerinţe igienico-sanitare generale pentru un cabinet dentar

Orice cabinet de medicină dentară, înfiinţat şi organizat în condiţii legale, are nevoie pentru a putea funcţiona să-i fie acordată autorizaţia sanitară de funcţionare. Aceasta se eliberează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv ale municipiului Bucuresti, în baza declaraţiei pe propria răspundere efectuată de reprezentantul legal al cabinetului, referitoare la asigurarea structurii funcţionale a cabinetului şi la respectarea normelor de igienă şi sănătate publică. Pentru avizarea autorizaţiei sanitare de funcţionare a cabinetului dentar sunt necesare următoarele acte: Dosar Copie- cod unic de înregistrare (CUI) Copie- certificat de înregistrare a cabinetului Copie-certificat de membru de la colegiul medicilor dentişti (CMD) Schiţă cabinet, plan de încadrare în zonă Memoriu de prezentare( amplasare, structura funcţională, dotări,microclimat) Copie- contract de colectare şi transport deşeuri periculoase/ contract cu o firmă pentru spălarea inventarului moale Copie- act de proprietate/ comodat/ chirie Taxă pentru A.S.F ( Autoritatea de Supraveghere Financiară) Taxă pentru autorizaţia sanitară DSP […]