Admitere 2013 Facultatea de Stomatologie UMF „Carol Davila” Bucuresti

UMF “Carol Davila” din Bucuresti este una dintre universităţile reprezentative cu profil medical ale României. Una dintre cele patru facultăţi ale acesteia este cea de Medicină Dentară. Ce trebuie să ştiţi? În anul universitar 2013-2014, conducerea facultăţii a hotarat ca admiterea să se desfăsoare pe data de 24.07.2013, începând de la ora 16:00!!! – pentru mai multe informaţii contactaţi secretariatul facultăţii În cazul excepţional, în care după prima sesiune de admitere din iulie nu se vor ocupa toate locurile, se va mai desfăşura încă o sesiune de admitere, în luna septembrie; Durata probei scrise pentru Medicină Dentară este de 2 ore şi jumătate;  Înscrierile se vor face în perioada 15 – 19.07.2013, între orele 9:00 – 15:00, la secretariatul Facultăţii de Medicină Dentară Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 19, sector 5;  Facultatea pune la dispoziţie un număr de 140 de locuri bugetate, plus încă 125 cu taxă; […]