Premolarizarea reprezintă o metodă terapeutică ce constă în secţionarea porţiunii corono-radiculare afectate a unui molar mandibular, cu păstrarea rădăcinii sănătoase, care va primi Premolarizaretratament endodontic adecvat. Porţiunea din molar care va fi păstrată pe loc( o rădăcină şi jumătate din coroană) va avea aspectul unui premolar, de unde şi denumirea intervenţiei de premolarizare. Aceasta este, de fapt, o amputaţie radiculară efectuată molarilor mandibulari.

Premolarizarea se indică atunci când tratamentele endodontice au eşuat pe una sau mai multe rădăcini şi se constată că nu mai pot fi păstrate. Aceasta se întâmplă când infecţia din canalul radicular, gangrena, difuzează dincolo de apex (complicaţiile gangrenei pulpare) şi formează un chist, granulom periapical. Premergător intervenţiei, medicul stomatolog va evalua aspectul radiologic al dintelui pentru a obiectiva afectarea acestuia, a stabili calitatea osului şi dacă există indicaţie de amputaţie radiculară.

Care sunt etapele premolarizării?

   • se realizează tratament endodontic pe canalele radiculare ale dintelui afectat, apoi se controlează aspectul radiologic al acestora.
   • se stabileşte rădăcina care va fi păstrată precum şi cele care vor fi îndepărtate.
   • se efectuează anestezia locală, care va asigura confortul pacientului pe durata intervenţiei
   • după anestezie, medicul va inciza un lambou mucoperiostal şi va decola gingia, pentru a expune etapele premolarizariifurcaţia radiculară ( zona din care rădăcinile dintelui se despart, devin divergente)
   • dintele este secţionat cu o freză diamantată şi se îndepărtează rădăcina sau rădăcinile afectate
   • în timpul secţionării, se mentine răcire permanentă cu ser fiziologic, şi se efectuează cu grijă deosebită pentru a nu leza rădăcina sănătoasă.
   • după secţionare, se realizează debridarea( îndepărtarea corpilor străini şi a ţesuturilor devitalizate restante)  şi planarea corono radiculară, adică netezirea suprafeţei secţionate.
   • ultima etapă a procedurii constă în sutura lamboului şi aplicarea unei obturaţii sau a unei proteze provizorii, până la obtinerea restaurării definitive.

 

Care sunt indicaţiile premolarizării?

   • afectarea parodontală ce decurge cu retracţia ţesuturilor de susţinere ale dintelui şi expunerea furcaţiei radiculare (leziunile de furcaţie de gradul II şi III)furcatia radiculara
   • imposibilitatea efectuării tratamentului endodontic pe unele canale curbe, de dimensiuni reduse etc.
   • eşecul tratamentului endodontic pe unul sau mai multe canale radiculare, cu complicaţii periapicale
   • carii radiculare sau carii la nivelul furcaţiei
   • fractura uneia sau mai multor rădăcini în timpul tratamentului endodontic, blocarea unor instrumente pe canal, cu obstruarea acestuia
   • retracţia osoasă periapica pe unele rădăcini
   • pentru susţinerea unei lucrări protetice timp îndelungat

     Contraindicaţiile premolarizării sunt:

    • fuziunea radiculară, pentru că rădăcinile astfel conformate nu pot fi separateradacini unite
    • atunci când nici o rădăcină nu poate fi tratată endodontic, din diverse motive, şi nu poate fi păstrată
    • resorbţia osoasă severă, fără suport suficient pentru rădăcina sănătoasă

     

    Premolarizarea este o intervenţie de salvare parţială a unui dinte afectat, la care se recurge destul de rar, cel mai adesea pentru a reconstitui spaţiile edentate cu ajutorul unor proteze fixe, când e nevoie de un stâlp protetic distal( ultimul molar restant pe arcadă).